Kontakt O Firmie

Przedsiębiorstwo usługowe Golba specjalizuje się w obsłudze instalacji technicznych w obiektach o różnym stopniu skomplikowania i nowoczesności. W zależności od życzenia Klienta zapewniamy okresowe przeglądy, naprawy, interwencje oraz różne usługi dodatkowe, w tym efektywne zarządzanie zużyciem energii z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych.


Decydując się na współpracę z nami Klienci są spokojni o nienaganny stan techniczny infrastruktury oraz budżet z nią związany , a w szczególności zyskują:


1.Bezpieczeństwo Techniczne


2.Bezpieczeństwo formalno-prawne.

Firma zapewnia przeprowadzenie wszystkich niezbędnych legalizacji, kalibracji, okresowych i doraźnych przeglądów, uzyskanie atestów, pozwoleń zgodnie z wymogami prawa budowlanego (prowadzenie książki budynku, przeglądy kominiarskie itp.) i innych przepisów (np. UDT) w odniesieniu do obsługiwanych urządzeń.


3.Oszczędności

Poprzez wdrożenie prewencyjnego systemu zapobiegania awariom nasi Klienci zyskują:


4.PrzejrzystośćŚwiadczymy usługi kompleksowej obsługi instalacji technicznych w nowoczesnych budynkach biurowych, handlowych, przemysłowych o zróżnicowanym charakterze,

Zaoferowana Zleceniodawcy kompleksowa usługa polega nie tylko na wykonywaniu określonych czynności serwisowo - obsługowych, ale także na zlecaniu i nadzorze nad usługami serwisów producenckich, przygotowaniu i wdrożeniu prewencyjnego systemu zapobiegania awariom, rzetelnym planowaniu i dokumentowaniu niezbędnych czynności, optymalizacji procesów obsługowych jednym słowem przejęciu pełnej odpowiedzialności za niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Z naszych doświadczeń wynika, że takie podejście nie tylko eliminuje potencjalną możliwość, iż pewne instalacje są nienależycie obsługiwane, ale przede wszystkim daje wymierne oszczędności kosztów i czasu Właścicielowi obiektu i poprzez przeniesienie ryzyka prowadzenia działalności z Właściciela na firmę zewnętrzną zapewnia mu spokój i bezpieczeństwo. Nie tylko bowiem troszczymy się o stan techniczny urządzeń i samego budynku, ale też należycie prowadzimy książkę budynku i pamiętamy o wszystkich wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami przeglądach, pomiarach, legalizacjach, itd., co zdejmuje z właściciela budynku odpowiedzialność prawną w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń losowych (np. pożar, itp.).


W ramach obsługi technicznej firma w profesjonalny i dyskretny sposób troszczy się o:


Firma aktualnie realizuje , między innymi , zlecenie dla Spółki Astra Park Kielce w ramach którego zarządza infrastrukturą zespołu inteligentnych budynków z siedzibami spółek Pana Michała Sołowowa.